הטמעת תכנית פיתוח קריירה בארגון, כדרך חיים, ותוך הקשבה לשטח והתאמתה לצרכים המשתנים

Western Digital, חברה אמריקאית גלובאלית, מובילה בתחום הפתרונות לאחסון מידע. החברה מעסיקה כ-65,000 עובדים, מתוכם כ-1200 במרכז הפיתוח בישראל.  

החברה השיקה בתחילת 2020 פילוסופיה גלובאלית בנושא פיתוח קריירה, ומאז ועד היום, צוות משאבי האנוש הישראלי, בשיתוף עם הנהלת האתר הישראלי, פועלים להטמעת נושא פיתוח הקריירה באתר, והפיכתו לדרך חיים, תוך הקשבה לשטח, ולתוצאות סקר המחוברות החצי שנתי, וביצוע שינויים והתאמות לאורך הדרך במטרה:

  1. לבנות תכנית להטמעת תרבות ארגונית המעודדת חשיבה על צמיחה והתפתחות בארגון, ושיח פתוח בין עובד למנהל בנושא קריירה, תוך הקשבה לצרכי הארגון, לתרבות הישראלית, בחינה והתאמה תקופתית לאור סקר המחוברות הארגונית החצי שנתי.
  2. לבנות תכנית להכשרת מנהלי הארגון לקיום תהליכי ושיחות פיתוח קריירה משמעותיים עם עובדיהם. 

 תהליך ההטמעה החל בסבבי הסבר והדרכה מול מנהלי האנשים בישראל, המשיך לשבוע קריירה וירטואלי באתר הישראלי, שבהמשך התקיים גלובאלית אחת לשנה. לאורך הדרך, צוות משאבי האנוש בחן את תוצאות סקר המחוברות הארגונית ברמת האתר הישראלי, ובשיתוף עם הנהלת האתר, הבין כי נדרשות התאמות לוקאליות לתכנית. ההתאמות כללו צוות חשיבה ממוקד בהשתתפות נציגי הנהלה, מנהלים ועובדים, שבחנו את הנושא לעומק, וקידמו יוזמות מקומיות שתרמו להשגת המטרה. היוזמות כללו סדנת מנהלים למתן כלים פרקטיים לקיום שיחות ותהליכי קריירה אפקטיביים, שהועברה תחילה לשכבת ההנהלה הבכירה ביותר בארגון, לטובת Modeling של תהליך אפקטיבי שיחלחל לכלל השכבות בארגון. יוזמה נוספת היתה יצירת כלי פיתוח קריירה מקוצר ומותאם לקהל הישראלי, המבוסס על הכלים הגלובאליים, והוספת שדה להצבת יעד פיתוח קריירה לטופס היעדים הארגוני, ובכך הטמעת נושא הקריירה לתוך תהליך ניהול הביצועים. יוזמות נוספות היו שיתוף בסיפורי הצלחה בנושא קריירה דרך פודקאסטים פנים ארגוניים, שכלול חודש הקריירה המקומי ועדכון הפעילויות בו, ועוד.

המטרה הושגה בכך שהתכנית קיימת, היא משקפת את צרכי השטח, ומעודדת עובדים ומנהלים לשיח פתוח ומעקב של נושא פיתוח הקריירה. מנהלי ישראל השתתפו בסדנה שהנגישה כלים והעלתה את רמת הביטחון והיכולת שלהם לקיום תהליכים אפקטיביים עם עובדיהם. ציון הקריירה בשאלון המחוברות עלה, וסקרי המשוב שנאספו בסיום הסדנאות ומופעי הקריירה הצביעו על שביעות רצון וקבלת ערך מאותן פעילויות. 

תכנית זו מפגינה חדשנות באופן הבחינה השוטפת שלה, והתאמתה לצרכי השטח, הארגון והקהלים המגוונים שבה. ההתאמות הלוקאליות-כלי קריירה מקוצר, הוספת שדה להצבת יעד קריירה, תכניות מגוונות הפונות לקהילות ספציפיות, תוך המשך הטמעת התכניות הגלובאליות, גם הן מפגינות חדשנות. מופעי הקריירה המוצעים כחלק מהתכנית משתכללים עם הזמן- מפגישות הסבר, עד לכדי סדנאות מנהלים, פודקאסטים פנים ארגוניים תכנית מנטורינג, תכניות פיתוח אישי מותאמת לנשים בארגון, ועוד.  

אנו גאים מאוד בתהליך שעבר האתר הישראלי בשנתיים וחצי האחרונות בתחום פיתוח הקריירה. מנהלי האתר הישראלי מדברים היום את אותה השפה, נחשפו לאותם המודלים והכלים המעניקים להם את היכולת לקיים תהליכי פיתוח קריירה אפקטיביים עם עובדיהם. אנחנו בטוחים בדרך הזו ונרגשים לקראת הפירות שהיא תניב.