תחרות המצוינות
במשאבי אנוש 2024

ממשיכות במסורת


ממשיכות במסורת גם בעת מלחמה
תחרות המצוינות לשנת 2024 יוצאת לדרך!
כנס המצוינות לשנת 2024 יתקיים בהיכל התרבות תל אביב, בתאריך 27.01.25. זו הבמה הראויה למקצוע שלנו שמתעצם מדי שנה, גם בעת משבר.

מהי תחרות המצוינות במשאבי אנוש?

בתחרות מתמודדים ארגונים ממגוון ענפים נרחב, המציגים פרויקטים חדשניים ומעוררי השראה בתחומי העיסוק השונים של משאבי אנוש.

בתחרות קיימות קטגוריות תוכן שונות. כל קטגוריה מהווה תחרות בפני עצמה. השנה, באופן מיוחד, נוספה קטגוריית תוכן חדשה, הרלבנטית לתקופה – תפקוד משאבי אנוש בזמן מלחמה.
כל התקצירים של הארגונים המשתתפים בתחרות יזכו לחשיפה במדיה החברתית ובחוברת תקצירים דיגיטלית.

כנס המצוינות 2023

נעים להיזכר (:

קטגוריות התחרות

ניתן להגיש פרויקטים מצטיינים בקטגוריות שלהלן

שער הכניסה לארגון

תהליכי גיוס, מיון וקליטה חדשניים
גיוס ומיון עובדים, פתרונות למצוקות הגיוס, מיתוג מעסיק, חווית מועמד ותהליכי קליטה חדשניים

קידום ערכים לאומיים/חברתיים

קידום נושאים לאומיים או חברתיים
התמודדות בארגון עם מיגור אלימות נגד נשים' העסקת מבוגרים, עידוד העסקה רב דורית' חיזוק אוכלוסיות מודרות, תמיכה באג'נדות חברתיות, תמיכה בעמותות וגופים המקדמים נושאים חברתיים.

קידום גיוון תעסוקתי

העסקה מגוונת על כל צורותיה
העסקת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות | צוותי עבודה מגוונים | העסקה מגוונת על צורותיה

מנהיגות ופיתוח מנהלים

שיטות ומתודולוגיות לפיתוח מנהלים
מודלים חדשניים של מנהיגות, שיטות ומתודולוגיות לפיתוח מנהלים בדרגים שונים

פיתוח קריירה

תוכניות לפיתוח אישי
מתודולוגיות לבניית קריירה, מסלולי קריירה ותוכניות פיתוח אישי

מחוברות רגשית וחווית עובד

Engagement
מתודולוגיות לשיפור ה-Engagement, הטמעה של חווית עובד, Well-Being ואיזון בית-עבודה, משמעות בעבודה ומערכות יחסים בעבודה

תהליכי שינוי חוצי ארגון

משאבי אנוש כמוביל תהליכי שינוי מערכתיים
תהליכים בעלי השפעה רחבה על הארגון, מיזוגים ורכישות, עיצוב תרבות ארגונית, הטמעת חזון וערכים, פיתוח חדשנות ארגונית ופרויקטים גלובאליים בהובלה ישראלית

מקצוענות במשאבי אנוש

חדשנות בתחומי עיסוק כמו הערכת ביצועים, תגמול ותמריצים - ועוד
חדשנות במבנה, בתהליכים וכלים הנוגעים למבנה הארגוני, הערכת ביצועים ומשוב, פיתוח מקצועי לאנשי משאבי אנוש, תגמול והטבות, תהליכי פרידה פרישה' ניהול ידע

תפיסה חדשנית של תפקיד משאבי אנוש

מגמות חדשניות בעולם משאבי אנוש
התפקיד המשתנה של משאבי אנוש בעולם ההיברידי, מגמות חדשניות בעולם משאבי אנוש, תפיסות תפקיד ותחומי עיסוק חדשים

חדשנות בלמידה

מתודולוגיות חדשניות של למידה
מתודולוגיות חדשניות של למידה, תוכניות למידה חדשניות, הקנייה של כישורי עתיד ותהליכי למידה לאוכלוסיות מיוחדות

People Analytics, שילוב טכנולוגיות ויישומי AI במשאבי אנוש

מעבר לתהליכי דיגיטליזציה במשאבי אנוש, קידום תחום People Analytics, יישומי AI בתחומי עיסוק במשאבי אנוש, שילוב טכנולוגיות בתהליכי גיוס, מיון וקליטה, שילוב טכנולוגיות בהערכת ביצועים, שילוב טכנולוגיות בשימור וחווית עובד, שימוש בבוטים

קידום והעצמת נשים

בכל הדרגים
תוכניות ייחודיות המיועדות לקידום והעצמת נשים בכל הדרגים

חדשנות בהערכת ביצועים ומתן משוב

חדשנות בתהליך
חדשנות בתהליך, המטרות ובעיקר במהות המשוב, משוב על ביצוע ומשוב על התפתחות אישית

חברות סטארט אפ וארגונים

עד 150 עובדים
בקטגוריה זו ניתן להגיש עבודה על כל פרויקט שבוצע בהובלת משאבי אנוש. תשומת לב מיוחדת תינתן ליוזמה ולתהליך

תפקוד משאבי אנוש בעת מלחמה

חדשנות בפעילות משאבי אנוש בעת מלחמה
בקטגוריה זו יש לשים את הדגש על התהליך והחדשנות . לגבי תוצאות ברור שאפשר לדבר על תוצאות ראשוניות ברמת תגובות ותחושות. המלחמה עדיין נמשכת

מהו פרויקט מצטיין?

פרויקט מצטיין הינו פעילות מוגדרת שבוצעה ע"י יחידת משאבי אנוש בארגון, שמאופיינת בחדשנות ראויה לציון המתייחסת לקיים בארגון עד כה, ו/או ביחס למגזר, ו/או ביחס לקיים בישראל.
מדובר בפרויקט שהתחיל לפני לא יותר משלוש שנים, וניתן לאמוד את ההישגים/חדשנות/השלכות של הפרויקט, גם אם טרם הסתיים. בהצגת הפרויקט חשוב להדגיש את מעורבות משאבי אנוש בביצוע הפרויקט.
ניתן להגיש פעם נוספת, את אותו הפרויקט שהוגש לתחרות המצוינות בעבר ובלבד שלא זכה במקום הראשון, ובלבד שקיימת המשכיות בפעילות הפרויקט ו/או בתוצאותיו.
התחרות פתוחה לחברות ולארגונים בכל גודל ובתנאי שקיימת בהם ישות מובחנת של משאבי אנוש.

הפרסים בתחרות

פרס צוותי יקר ערך

תעודת זכיה יוקרתית

הצגת הפרויקט על במת כנס המצוינות השנתי למשאבי אנוש

כל הארגונים המשתתפים בתחרות יקבלו תעודות הוקרה על קידום משאבי אנוש בישראל וחשיפת הפרויקט בקהילת משאבי אנוש ובנכסים הדיגיטליים של העמותה

הפורמט להגשת פרויקט לתחרות

  • העבודה תוגש בקובץ word או PDF ולא תעלה על 10 עמודים. מצגת לא תתקבל כעבודה להגשה.
  • יש לשלוח את העבודה לדוא"ל העמותה: info@ishrm.org.il
  • לעבודה 4 פרקים + תקציר מנהלים:
  • תקציר מנהלים – יוגש בנפרד, בפורמט וורד, עד עמוד אחד, המתאר את עיקריה. בתקציר יש להתייחס לצורך, תיאור ביצוע הפרויקט, התוצאות/הישגים ופירוט החדשנות
  • התקציר יפורסם בהמשך בקהילת משאבי אנוש ובנכסים הדיגיטליים

התקציר, עד עמוד אחד, יוגש בנפרד. התקציר יתאר בקצרה את כל פרקי העבודה. בתקציר יש להתייחס לצורך, תיאור ביצוע הפרויקט, התוצאות, ופירוט החדשנות שבו. התקציר יפורסם בנכסים הדיגיטליים של משאבי אנוש ישראל.

הגדרת הצורך, הסביבה הארגונית ומאפייניה, הגורם היוזם, המשתתפים בביצוע, עד עמוד אחד.

תיאור התהליך, הפעילויות, אבני דרך, משך זמן ודרכי מעקב.

מידת העמידה במטרות/יעדים, תרומת הפרויקט והשלכותיו, רצוי במונחים מדידים עד כמה שניתן.
מומלץ להתייחס לתוצאות/הישגים במונחי הקריטריונים לשיפוט שיפורטו בהמשך.

החדשנות ופריצת הדרך שנוצרה בעקבות ביצוע הפרויקט, ביחס לקיים בארגון, ו/או ביחס
לקיים במגזר הענפי, ו/או ביחס לקיים בעולם המקצועי של משאבי אנוש.

כאן ניתן לצרף חומרי המחשה כגון מצגות / חוברות / סרטונים בקבצים נפרדים.

הקריטריונים לשיפוט

צוות השופטים מונה סמנכ"ליות וסמנכ"לי משאבי אנוש ואנשי אקדמיה בכירים בתחום משאבי אנוש, מתכניות מוכרות להסמכה במשאבי אנוש

מאפייני התהליך

התייחסות לאופן ניהול התהליך, אבני דרך, הגורמים השותפים, תהליכי ארגון ומעקב

20% מהציון

תוצאות הפרויקט, תרומתו והשלכותיו

השפעת הפרויקט על העובדים, על משאבי אנוש, על הארגון, על המגזר הענפי ועוד. רצוי מאד לבטא את התרומה והערך המוסף של הפרויקט במונחים מדידים. חשוב להבליט את הישגי הפרויקט ביחס למצב קודם

20% מהציון

חדשנות ויוזמה

יש להבליט את פריצת הדרך שנוצרה בעקבות ביצוע הפרויקט-ביחס לקיים בארגון, ו/או ביחס לקיים במגזר הענפי, ו/או ביחס לקיים בעולם המקצועי של משאבי אנוש

30% מהציון

הערכה כללית

הערכה אינטגרטיבית של הפרויקט בכללותו

30% מהציון

הרשמה לתחרות

נרשמים עכשיו – מגישים אחר כך! אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בחגיגת המקצוענות של משאבי אנוש ומזכירים לכם כי כל ארגון משתתף זוכה בקבלת במה והוקרה להישגיו המקצועיים, ובהיותו חלק מקהילה לומדת ומתפתחת!

לוח זמנים

הרשמה לתחרות ושליחת טופס רישום | כבר עכשיו ועד תאריך 15.05.24
הגשת הפרויקטים | עד תאריך 20.06.24
שיפוט שלב א' | עד תאריך 30.08.24

מועדי שלב ב' | עד 15.9.24

כנס המצוינות | 27.01.2025

עלות

עלות לארגון להגשת פרויקט יחיד | 3,000 ש"ח

מחיר מיוחד לארגונים חברי עמותה (לפחות 2 חברים בשנת 2024) | 2,500 ש"ח

הנחה לארגון המגיש יותר מפרויקט אחד | בסך 500 ש"ח

הנחה לארגון המגיש ארבעה פרויקטים או יותר | בסך 1,000 ש"ח

הנחה מיוחדת לחברות סטארטאפ וארגונים קטנים עד 150 עובדים | לפרטים פנו לעמותה

הרשמה

להרשמה לתחרות יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח אותו לעמותה בדוא"ל info@ishrm.org.il או בטלפון 09-8343402

מתלבטים?

נותרתם עם שאלות לגבי התחרות? השאירו לנו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

ניתן גם לפנות אלינו בדוא"ל info@ishrm.org.il או בטלפון: 09-8343402